معرفی بهترین کتاب برای تربیت فرزند در سال های اول تولد – وبلاگ طاقچه

در صورتی که فرزندتان کودکی مصمم و سرسخت باشد به طور طبیعی متوجه آن خواهید شد. گفتم منم آخر، من آخرین کسی هستم که پیامبر را کفن کرد و به خاک سپرد؛ و اما اینکه گفتم من ظاهر و باطنم، (یعنی) دانش ظاهر و باطن نزد من است. همچنین در روایات به رعایت این نیاز طبیعی در کودکان دستور داده شده، مانند اینکه امام صادق (علیهالسّلام) میفرماید: بگذار فرزندت تا هفت سال به بازی بپردازد، در هفت سال دوّم به تادیب و تربیت او همّت گمار و در هفت سال سوّم مراقب او باش، «دَعِ ابنَکَ یَلعَب سَبعَ سِنینَ وَ یُؤَدَّبُ سَبعَ سِنینَ وَ اَلزَمهُ نَفسَکَ سَبعَ سِنینَ». با توجه به اینکه این امور بین زنان پیامبر و سایر زنان مشترک است، درمییابیم که آوردن جملة «شما مثل سایر زنان نیستید» برای تأکید است، و میخواهد این تکالیف را به آنان تأکید کند، و گویا میفرماید شما چون مثل دیگران نیستید، واجب است در امتثال این تکالیف بیشتر کوشش و رعایت کنید، و در رعایت دستورها و آموزههای دینی، بیشتر از سایر زنان احتیاط روا دارید.

اگر قرآن از همسران پیامبر(ص)، رعایت بیشتر دستورهای قرآنی را میطلبد، دلیل آن را به دنبال آیات پیشین چنین میفرماید: وَاذْکرْنَ مَا یُتْلَی فِی بُیُوتِکنَّ مِنْ آیَاتِ اللهِ وَالْحِکمَةِ إِنَّ اللهَ کانَ لَطِیفًا خَبِیرًا؛ (احزاب: 34) «از آنچه در خانههای شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده میشود یاد کنید؛ خداوند لطیف و خبیر است». از امام صادق(ع) راجع به امام پرسیدم، که آیا به امام هم اختیاراتی داده شده، چنانکه به سلیمانبنداوود داده شده بود؟ یا بگویید: پدران ما قبل از ما مشرک بودند و ما هم فرزندانِ بعد از آنها بودیم. بدین ترتیب روشن میشود که اصلاح جامعه باید بعد از اصلاح خانواده و بعد از آن اصطلاح مدرسه، بوسیله پرورش و به کار گرفتن معلمان خوب و شایسته انجام بگیرد. اینگونه افراد، تنها متعلق به خویشتن نیستند، بلکه وجود آنها دارای دو بعد است: بعدی به خودشان تعلق دارد، و بعدی به جامعه؛ و برنامة زندگی آنها ممکن است جمعی را هدایت یا عدهای را گمراه سازد؛ بنابراین اعمال آنها دو اثر دارد: اثر فردی و اثر اجتماعی، و از این لحاظ هریک دارای پاداش یا کیفری مستقل است. مهمتر این است که بدانیم این شاه کلید از طریق محبت و مهربانی به دست می آید.

پدر خوب کسی است که با نوه هایش بازی می کند. جهت تربیت فرزند و دور بودن او از خلوت پدر و مادر، لازم است پدر و مادر اتاقی جدا داشته باشند. باید در نظر داشت که تصور کودک از پدر، فردی مقتدر و شجاع است به گونه ای که شغل، موقعیت پدر، پایگاه اقتصادی، نظریات و تحصیلات پدر در زندگی فرزندان نقش بسزایی ایفا می کند. این امر به همهی والدین کمک میکند تا آرامش را برای خانوادهاشان ایجاد کنند تا در آینده به افرادی دلسوز و مستقل تبدیل شوند. مطالعۀ احادیث و سیره عملی پیامبر اکرم(ص) و دیگر پیشوایان دینی نشان میدهد که تمام تلاش این بزرگواران در درونی کردن ارزشها و مفاهیم دینی بوده است؛ باید با کودکان بهگونهای رفتار شود که با افزایش خودآگاهی، از درون گرایش به ارزشهای دینی پیدا کنند و با جانودل آموزههای دینی و اخلاقی را بپذیرند؛ از اینرو، تربیت دینی امری پیوسته امری پیوسته و مداوم است که باید بدون هرگونه اکراه و اجبار و یا زیادهروی و سختگیری بیمورد انجام پذیرد تا همیشگی و پایدار باشد. در این روایت امام تخطی از اصل تفرد را مانع حفظ محبت مردم به اهلبیت(ع) میداند و از دوستانش که در امر تعلیم و تربیت دستی دارند، میخواهد این اصل را به کار بندند و برای ایشان طلب رحمت میکند؛ باشد که ما نیز با جدی گرفتن این مهم تربیتی، مشمول دعای آن بزرگوار شویم.

همچنین آیات پیشین، گرچه دربارة همسران پیامبر(ص) سخن میگوید که اگر اطاعت خدا کنند، پاداشی مضاعف دارند، و اگر گناه آشکاری مرتکب شوند، کیفر مضاعف خواهند داشت، از آنجا که ملاک و معیار اصلی، همان داشتن مقام و شخصیت و موقعیت اجتماعی است، این حکم دربارة افراد دیگر که موقعیتی برتر در جامعه دارند و دیگران به آنها توجه دارند و از آنان سرمشق میگیرند، نیز صادق است. حضرت امام سجاد(ع)، هرگاه میخواستند دعا کنند، کودکان خانه را جمع میکردند و میفرمودند: من دعا میکنم، شما آمین بگوئید تا خدا به خاطر آمین شما، دعای مرا مستجاب کند. وبهتر است که اتاق کودک ، در مجاورت اتاق والدین باشد تا در موقیعت ها وزمان های گوناگون بتواند به راحتی ، از حال او آگاهی یابند. آنان اصرار کردند. فرمود: همراه من بیایید؛ پس به منزلشان وارد شدند. به امام صادق(ع) گفتم: وقتی در نزد بعضی اشخاص سخن میگویم، سخنم تمام نشده، آن شخص همة مقصودم را میفهمد، و کسی هم هست که وقتی با او به تفصیل کامل سخن میگویم، او همه را همانگونه که گفتم برای من بازگویی میکند، و با بعضی هم که (نه به تفصیل) سخن میگویم، میگوید دوباره برایم بگو (تا بفهمم).

دیدگاهتان را بنویسید